De NGK Kampen is een bruisende gemeente waar veel activiteiten plaats vinden.